pedofilia ed polacca

Interview with Cosimo Schinaia pdf pageR

Romanowska K. Skazoni bez wiroku 24/07/2016. https://www.wprost.pl/tygodnik/10015436/Dorosli-ktorzy-boja-sie-dzieci.html

Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila” stanowi najbardziej aktualne i kompletne ujęcie różnych zagadnień dotyczących pedofilii, poczynając od jej kulturowych i społecznych korzeni, przez historyczny i literacki punkt widzenia oraz ewolucję pojęcia  „pedofilia” w medycynie i psychiatrii aż po psychoanalityczne badania struktury i terapie. Autor, opierając się na doświadczeniach sześciorga specjalistów – psychologów i psychiatrów praktyków - opisuje  skuteczne interwencje terapeutyczne, przypadki perwersji perwersyjności pedofilnej, a także specyfikę relacji terapeutycznej. Zwraca uwagę na fakt, że jedynie zrozumienie, kim jest, czego chce i co czuje pedofil oraz jakie są powody jego zachowania, pozwoli zbliżyć się do jego świata, a tym samym wdrożyć efektywne metody terapeutyczne i prewencyjne. Książka wypełnia lukę w literaturze psychoanalitycznej dotyczącej psychopatologii pedofilii. Jest nieocenionym źródłem wiedzy dla specjalistów z zakresu seksuologii, psychiatrii, psychoterapii, psychologii klinicznej, pedagogiki i prawa.

Dzięki obszernej, dobrze udokumentowanej naukowo-kulturowej pracy badawczej Cosimo Schinaia odważnie rozszerza zakres psychoanalitycznych poszukiwań o obszar jak dotąd rzadko badany przez specjalistów. Niniejsza książka odgrywa w tym bardzo ważną rolę, ponieważ potwierdza teoretyczno-kliniczny rozwój współczesnej psychoanalizy, zdolnej do rozjaśnienia najciemniejszych i najbardziej niepokojących zakamarków ludzkiej psychiki.

 

Dr. Stefano Bolognini, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego

Perspektywa psychoanalityczna oferuje nowe i bardzo specyficzne ujęcie pedofilii. Na czym polega jej inność? Przede wszystkim na wnikliwym  i głębokim wejściu w świat psychiki pedofila, na analizie wczesnych uwarunkowań pedofilii i osobowości pedofila – czego najlepszym przykładem są opisy relacji pedofilnych, relacji z pacjentami i przebiegu terapii.

 

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa.

News